Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes

A.D. 1986

Taghrif generali dwar il-kult nisrani

DRAWWIET U UZANZI FIL-KNISJA KATTOLIKA RUMANA 
TA' QABEL IL-KONCILJU VATIKAN II 

Aghfas Hawn

 

Dan huwa feature ipprezentat mill-membru Robert Cassar jitratta l-uzanzi marbuta mal-liturgija tal-Knisja Kattolika Rumana li kienu popolari ferm sa qabel il-Koncilju Vatikan II.

 

===================================

 

IS-SANTWARJU TAL-MADONNA TAL-HERBA
1910 - 2010

Aghfas Hawn

 

 

===================================

 

IL-QANPIENA L-KBIRA TAL-BAZILIKA ELENJANA

Aghfas Hawn